Aineisto-ohjeet

Mainospaikkavaraukset ja aineiston toimitus

Mainospaikkavaraukset myynti@uutisvuoksi.fi
Valmiit aineistot: aineistot@uutisvuoksi.fi
Valmistettavat aineistot: sivunvalmistus@uutisvuoksi.fi

Tekniset tiedot

Lehti ilmestyy tabloidikokoisena. Lehden palstaluku tekstiosuudessa on 5 palstaa ja tekstin jälkeen, luokitellussa osuudessa 6 palstaa. Etu- ja takasivulla 5 palstaa. Etusivun korkeus on 7 moduulia (319 mm), muilla sivuilla korkeus on 8 moduulia (365 mm). Etusivu myydään vain kokonaan, 35 moduulia.

5 palstan moduulitaulukko
6 palstan moduulitaulukko

Tutustu mainosmoduuleihin ja -malleihin täällä.

Mimimikoot

Etusivulla 10 moduulia (tilattavat lehdet) tai 35 moduulia (ilmaisjakelulehdet).
Tekstin jälkeisessä luokitellussa osuudessa ostettavissa ns. vapaita millejä 20-360 pmm, joiden korkeus määritellään 5 millimetrin välein ja palstaleveydet ovat samat kuin moduulimitat 6 palstan mukaan (39-254 mm). Suuremmat mainoskoot moduulitaulukon mukaisesti.

Muotorajoitukset

Mikäli mainos ei ole täyden sivun korkuinen (8 moduulia), sen korkeus voi olla enimmillään 6 moduulia (ei koske etusivua). Mainosten sijoittaminen sivulle aloitetaan sivun oikeasta alakulmasta (ei määräpaikkamainoksia). Määrätyille sivuille mainospaikka varattavissa, esim. urheilusivuille.
Käytössämme on Adobe InDesign, Photoshop ja Acrobat.

Valmis aineisto

Valmiiksi aineistoksi hyväksytään vain PDF-tiedosto (ver­sio 1.4–1.5), joka on tehty sanomalehtiasetuksilla Adobe Acrobat Distiller –ohjelmalla tai tulostamalla High Quality Print -PDF-luontiasetuksilla. PDF-tiedostoon ei saa sisällyttää mitään väriprofiilia.
Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.

Värit prosessi CMYK, kuvien resoluutio minimissään 200dpi, kokonaisvärimäärä max 240 %.
Musta väri PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K=100% ja CMY=0%.
Väriprofiili WAN-IFRAnewspaper26v5.iccv.

Fontit tulee sisällyttää PDF-tiedostoon (Embed), eikä mustissa teksteissä saa käyttää muita värejä.

Painovalmis mainos tulee tehdä lopulliseen kokoonsa ja mainostiedostot tulee nimetä selvästi (mainostaja, lehti, julkaisupäivä, koko). Painovalmiissa mainoksessa ei saa olla marginaaleja, leikkaus- eikä painomerkkejä.

Ai­neis­tol­le pi­tää teh­dä mainospaikkava­raus en­nen ai­neis­ton lä­het­tä­mis­tä.

Valmistettava aineisto

Valmistettavaksi aineistoksi katsotaan kaikki muut paitsi sanomalehtikelpoiset painovalmiit PDF-tiedostot.

Mainostuotanto valmistaa mainoksen asiakkaan toimittaman graafisen ohjeistuksen ja asettelumallin mukaan. Il­man graa­fis­ta oh­jeis­tus­ta mainos tehdään par­haak­si kat­so­tul­la ta­val­la ve­do­smainok­sen ai­ka­tau­lul­la.

Ai­neis­tol­le pi­tää teh­dä mainospaikka­va­raus en­nen ai­neis­ton lä­het­tä­mis­tä.

Mainoksen valmistusmaksu on 4,50€/moduuli. Tekstin jälkeen luokitellussa osuudessa on ns. vapaiden millien osalta mainoksen valmistusmaksu 0,11€/pmm.

Käsikirjoituksen vastaisista vedoskorjauksista laskutetaan tuntihinnan mukainen veloitus. Minimiveloitus 85€. Aineisto- / linjasiirto muihin lehtiin 30€ mainoskierrokselta.

Vaihtoilmoituksista peritään käsittelymaksu 4,00 €.

Hintoihin lisätään alv.

Tekijänoikeudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Kaakon Viestinnän valmistamaa mainosaineistoa sekä Kaakon Viestinnän tuottamia logoja ja muita mainoksiin sisältyviä teksti- ja kuvaelementtejä vain Kaakon Viestinnän medioissa. Muuhun käyttöön asiakkaan tulee pyytää Kaakon Viestinnän etukäteinen suostumus.