Tutkimukset

Kansallinen Mediatutkimus KMT tutkii säännöllisesti lukijamääriä, lehtien lukemista ja lukijakunnan rakennetta. Katso täältä viimeisimmät tutkimustulokset.

Kansallinen Mediatutkimus

Kansallinen Mediatutkimus KMT on säännöllisesti tehtävä painetun median tutkimuskokonaisuus. KMT:ssä tutkitaan lukijamääriä, lehtien lukemista ja lukijakunnan rakennetta. Tutkimuksessa kootaan tietoa myös  median käytöstä, kuluttamisesta sekä vastaajien kiinnostuksista, harrastuksista ja asenteista. KMT:ssa on kaksi osaa, KMT Lukija ja KMT Kuluttaja. KMT:n omistaa MediaAuditFinland Oy. Tiedot kerää TNS Gallup Oy.

KMT Lukija toteutetaan puhelinhaastetteluina. Niitä tehdään vuodessa noin 24 000. Haastatteluissa kerätään tietoja lehtien lukemisesta sekä vastaajien perustietoja.
Tutkimuksen tärkein tulos on lukijaestimaatti. Se kertoo, kuinka monta tuhatta lukijaa lehden keskimääräisellä numerolla on. Myös lehtien yhteistavoittavuus – painetun lehden ja verkkopalvelun yhteenlaskettu lukijamäärä – selvitetään.

KMT Kuluttaja toteutetaan puhelinhaastatteluihin liittyvällä nettikyselyllä. Vastauksia tulee vuosittain noin 9 600. Nettilomake räätälöidään jokaiselle vastaajalle puhelinhaastattelun tietojen perusteella henkilökohtaisesti.
Tässä tutkimuksessa selvitetään muun muassa lehtien lukukanavia, tiedotusvälineiden seuraamista,  suhtautumista mainontaan sekä kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia. Puhelinhaastetteluissa kerätään tietoa myös maakuntalehtien lukemisesta.

MediaAuditFinland Oy:n viimeisimmät tutkimustulokset